Historie

V roce 1928 si Josef Novák (děda dnešního majitele) pronajal kolářskou dílnu od Františka Kristla V Dolní Dobrouči. Stalo se tak poté, co se vyučil kolařským tovaryšem a po absolvování mistrovských zkoušek se stal kolářským mistrem. Těmto událostem předcházelo získávání zkušeností putování po dílnách v okolí (např. Firma Kadrmas Vysoké Mýto). Po několika úspěšných letech v r. 1941  postavil Josef Novák novou kolářskou dílnu v Dolní Dobrouči, kde pracoval později pro zemědělské družstvo až do r. 1972.

Dalším mezníkem byl rok 1979, kdy jeho syn taktéž Josef Novák (otec dnešního majitele) začal pracovat v přestavěné dílně na speciálních zakázkách pro Výtvarná Řemesla Praha – družstvo umělecké výroby. Mezi tyto zakázky patřily např. Vybavení maskéren Národního divadla při jeho rekonstrukci v r. 1980, a mnoho dalších exportních výrobků vyráběných především z exotického materiálu.

V dubnu 1989 po uvolnění režimu začal Josef Novák již pod svým jménem vyrábět nejprve špaletová a zdvojená okna. Do tohoto období patří i významné inovace – výroba ztrojených oken ( tři skla), výroba střešních oken zdvojených a další.

V roce 2000 po úspěšném ukončení vysokoškolského studia na lesnické a dřevařské fakultě převzal firmu její dnešní majitel Ing. Josef Novák. Do firmy bylo pořízeno nové moderní technologické vybavení specializované na výrobu eurooken.

Firma dnes nabízí výrobu několika typů euroooken (IV68, IV78, IV92), vchodové dveře, interiérové dveře a dále v omezené míře vyrábíme špaletová okna.

Dále vyrábíme kancelářský a laboratorní nábytek, dřevené obaly s certifikací pro celý svět, a další truhlářské výrobky.

Poskytujeme i další služby – sušení řeziva,pořez kulatiny na pásové pile,formátování LTD desek a lepení ABS hran a další.

Mezi speciální výrobu patří výroba termowoodu.